Keuring

Waarom moet u keuren?
Helaas komen er nog steeds ongevallen m.b.t. mestopslag voor. U heeft een wettelijke verplichting tot het keuren van uw mestopslag. Wij kunnen u hierbij helpen!

Ons zusterbedrijf Appel Bouw is specialist in het keuren van mestopslagsystemen!

Ook kunnen wij op een veilige en snelle manier uw silo schoonmaken. Hiervoor hebben wij een methode en speciale apparatuur ontwikkeld.

Kijk ook eens op de site van Appel Bouw, www.appelbouw.nl