Folie silo

Wopereis Stefos Opslagsystemen | Foliesilo op maat

Mest, water, slib of slurry opslaan vereist heel wat van bedrijven. Het moet veilig zijn, verantwoord, liefst zo duurzaam mogelijk en vooral ook prijsgunstig. Om aan al deze en vele andere, zoals milieu- , eisen te kunnen voldoen, komt er heel wat bij kijken.

Folie silo
Valt de keuze voor de opslag op een silo, dan moeten een aantal vragen beantwoord worden:

  • zoals waarvoor wordt de silo gebruikt?
  • hoe zit het met de omgeving en of benodigde vergunningen?
  • hoe moet de silo afgedekt worden, met spankap of drijfkleed?
  • staat de silo boven de grond of wordt hij gedeeltelijk ingegraven?
  • hoeveel opslag / inhoud is er nodig?

De folie silo is een van de goedkopere alternatieven. Hier speelt uiteraard een belangrijke rol welke producten er in de silo worden bewaard. De Gaasmatsilo is een folie silo die o.a. geschikt is voor de opslag van mest, water, slib & slurry. Hij varieert in grootte van net geen 200 m3 tot circa 1650m3 met een vaste hoogte van 3 m. De Golfplaats silo gaat tot 2.450 m³ met 3 verschillende hoogtes 2,36 m.: 3,12 m.; 4,88 m.

Ondergrond
De keuze voor een folie silo heeft ook te maken met het kostenaspect. De folie silo heeft geen betonnen vloer of een super stevige ondergrond nodig. De buitenwand kan op tegels geplaatst worden en is daardoor stabiel genoeg. Het vulpunt en zodoende ook het afnamepunt ligt onder de silo zodat het makkelijk bereikbaar is. De silo zelf wordt standaard met een drijfkleed afgedekt. Een tweede voordeel van de folie silo is dat hij makkelijk kan worden verplaatst. Zodoende kan de silo ook op andere plaats komen te staan indien dit nodig is.

Specialisme
Wat voor de folie silo geldt, geldt voor opslag van goederen algemeen. Om dat goed en veilig te doen, is specialisme vereist. Dankzij de meer dan 30 jaar ervaring die ons bedrijf biedt en de zeer goed opgeleide vakmensen kunnen wij dat specialisme aanbieden. Kunnen we, samen met u, de beste - en prijs gunstigste oplossing zoeken, die voldoet aan milieu- en andere eisen. Wat voor al onze producten geldt, is ook van toepassing op de folie silo. Alles wordt met zorg omkleed door onze mensen neergezet en afgewerkt. Verder staan we gereed mocht onverhoopt iets mis gaan en een reparatie noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend verzorgen we ook eventueel benodigde vergunningen en keuringen. Wij hebben een KOMO Attest voor al onze producten (als mogelijk). Daardoor kunnen we onze klanten ook een jarenlange garantie aanbieden.

Folie silo’s
Naast de folie silo kunt u ook voor een foliebassin, een folieafdekking (drijfkleed) en binnenhoes / liner terecht. Onze foliesilo’s hebben het KOMO Attest afgegeven door KIWA. In het certificaat staat beschreven dat "Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande de bouwdelen voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit". Een betere referentie voor onze systemen kunnen we niet wensen. Mocht u desondanks toch meer referenties willen zien, dan nodigen we u graag uit om onze website te bezoeken waar u een aantal referenties kunt vinden.