Silokap

Uw silokap vindt u bij Wopereis Stefos Opslagsystemen

Vroeger was een gierput voldoende. Tegenwoordig moet er een mestopslagsysteem zijn die voldoet aan heel wat milieu - en andere eisen. Zo moet uw mestopslagsysteem gekeurd worden. Doordat er vaker ongelukken gebeurden, vragen de verzekeraars en gemeenten om keuringsbewijzen.

Silokappen
De keuring heeft dus vooral met veiligheid te maken. Dat geldt voor alle silo’s, bassins en afdekkingen zoals een drijfkleed of silokap. Broeikasgassen zoals o.a. methaan, lachgas (stikstofdioxide) en ammoniakuitstoot die in de mest voorkomen, kunnen de oorzaak zijn dat er sprake is van bedwelmende gassen. Silokappen zorgen voor veiligheid en stankreductie. Verder beschermen ze de inhoud tegen weers- en andere invloeden. Ze voorkomen dat de omgeving last heeft van stank.

Silo
Wanneer u een silo heeft of wilt aanschaffen, is het goed te overwegen of er een silokap of een andere afdekking zoals een drijfkleed op moet komen. Feit is dat de wanden van silo's steviger moet zijn wanneer er silokap op gezet zal worden dan wanneer u voor een drijfkleed kiest. De silokap heeft vaak een behoorlijk gewicht en er moet voorkomen worden dat op den duur de wanden onder druk komen te staan en zodat dat er geen beschadigingen door kunnen ontstaan. Er zijn meerdere mogelijkheden om silo's af te dekken. Dat kan met SFS-drijfkleden of spankappen. Een afdekking is zelfs vereist.

Dak
Een silokap is dus meer dan een dak op een silo bouwen. Het zorgt voor afdekking, veiligheid en draagt bij aan de zorg voor het te bewaren product. Zo heeft een graansilo andere eisen dan een mestopslag. Wij zijn al meer dan 30 jaar werkzaam op het gebied van landbouw- en industriële opslag. Daarom kunnen we met u meedenken. Zorgen we ervoor dat de opslag veilig is, stabiel is, voldoet aan de door u gestelde en wettelijke eisen. Omdat we zoveel kennis in huis hebben, met vakmensen werken en al onze sytemen een KOMO attest hebben, kunnen we u op uw nieuwe gecertificeerde opslag of afdekking 10 jaar garantie bieden. Staan er altijd mensen klaar die een eventuele schade kunnen repareren of die een silo kunnen schoonmaken. Want ook dat is een job voor specialisten.

Uw wensen
Er zijn maar weinig bedrijven die met eenzelfde opslag aan de gang kunnen. De omgeving, de producten, de grootte, de verschillende milieueisen, de ligging, het heeft allemaal te maken met de opslag die u nodig heeft. Daarom gaat onze offerte nooit uit van een standaard, maar van uw wensen. Daarom is een gesprek niet alleen om kennis te maken, maar vooral om samen naar de beste oplossing te zoeken. Dat geldt voor een geheel nieuwe silo, maar evenzeer wanneer u bij een bestaande silo een silokap wilt laten aanbrengen. Neemt u gerust contact met ons op, we zoeken samen naar de beste oplossing.